Program

Program XI Konferencji Finansów Komunalnych

 

Finansowanie oświaty i gospodarki komunalnej przez samorządy

09:00 - 9:30 Rejestracja
09:30 - 09:45 Rozpoczęcie Konferencji
dr Ryszard Paweł Krawczyk
Prezes RIO w Łodzi, Uniwersytet Łódzki
 09:45 - 10:00 Wystąpienie 
Grażyna Wróblewska
Prezes KRRIO, Prezes RIO w Poznaniu
 10:00 - 10:15 Systemy do sprawnego zarządzania instytucją publiczną
Marta Kisielewicz, Ireneusz Stodolak
Wolters Kluwer Polska
  Sesja I: Gospodarka komunalna
  Moderator sesji: dr Zbigniew Kazimierz Wójcik
Prezes RIO w Rzeszowie
 10:15 - 10:35 Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach jako instrument kształtowania gospodarki odpadami komunalnymi
prof. Bartosz Rakoczy, Uniwersytet Toruński
 10:35 - 10:55 Prawidłowość kalkulowania stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w świetle uprawnień i obowiązków organów gmin
Jarosław Kotowski, RIO Zielona Góra
 10:55 - 11:15 Obowiązki przedsiębiorcy w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  
dr Karolina Karpus, Uniwersytet Toruński
 11:15 - 11:35 Prawa nabyte w gospodarce odpadami komunalnymi
r.pr. Daniel Chojnacki, Counsel DZP
 11:35 - 11:50 Przerwa kawowa
 

Sesja II: Oświata

 

Moderator sesji: prof. dr hab. Mirosław Stec
Uniwersytet Jagielloński

 11:50 - 12:10 Finansowanie oświaty niepublicznej ze środków JST
prof. Antoni Jeżowski
12:10 - 12:30 Wykorzystanie narzędzi klasy Business Intelligence w zarządzaniu gospodarką finansową JST
dr Mirosław Czekaj, Urząd m.st. Warszawy
 12:30 - 12:50 Analiza zaspokojenia potrzeb oświatowych subwencją oświatową 
Grzegorz Kubalski, Związek Powiatów Polskich
 12:50 - 13:35 Lunch
  Sesja III: Funkcjonowanie JST - RAPORT
  Moderator sesji: Luiza Budner-Iwanicka
Prezes RIO w Gdańsku
 13:35 - 13:55 Naruszenie zasady adekwatności finansowania zadań samorządu terytorialnego jako przejaw bezprawia legislacyjnego
r.pr. dr Tomasz Zalasiński, Counsel DZP
 13:55 - 14:15 Odpowiedzialność odszkodowawcza jednostek samorządu terytorialnego za niezgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej - studium przypadków
dr Agata Cebera, Uniwersytet Jagielloński
 14:15 - 14:35 Sądowa ochrona JST do dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
dr Magdalena Budziarek, Uniwersytet Łódzki
 14:35 - 14:50 Przerwa kawowa
 14:50 - 15:10 Przekazywanie zadań zleconych w świetle Konstytucji RP
dr Aneta Szymczak, Uniwersytet Łódzki
 15:10 - 15:30

Raport o stanie gminy, część 1.
dr Ryszard Paweł Krawczyk, Prezes RIO w Łodzi, Uniwersytet Łódzki

 15:30 - 15:50 Raport o stanie gminy, część 2.
Waldemar Witalec, RIO w Rzeszowie
 15:50 - 16:00 Zakończenie konferencji
Organizator
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
KRRIO
Partnerzy
Prezydent miasta stołecznego Warszawy
Związek Gmin Pomorskich
Związek Gmin Wiejskich RP
Patroni medialni
Prawo.pl
Samorząd Terytorialny
Finanse Komunalne
Back to Top