Program

Program XI Konferencji Finansów Komunalnych zostanie opublikowany JUŻ WKRÓTCE!

Poniżej znajdą Państwo program poprzedniej edycji wydarzenia. 

 

Realizacja zadań publicznych wykonywanych przez JST - ocena rozwiązań prawnych i praktyki

08:00 - 9:00 Rejestracja
09:00 - 09:15 Rozpoczęcie Konferencji
dr Ryszard Paweł Krawczyk
Prezes RIO w Łodzi, Uniwersytet Łódzki
09:15 - 09:45 KRRIO 25 lat działalności
Grażyna Wróblewska
Prezes KRRIO, Prezes RIO w Poznaniu
09:45 - 10:05 Inteligentne systemy rozwiązań dla instytucji
Marta Kisielewicz
Wolters Kluwer Polska
  Sesja I
  Moderator sesji: prof. dr hab. Mirosław Stec
Uniwersytet Jagielloński
10:05 - 10:25 Ocena efektywności realizacji zadań publicznym na poziomie międzynarodowym, krajowym i samorządowym
prof. dr hab. Marta Postuła - Uniwersytet Warszawski
10:25 - 10:45 Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w JST - wybrane zagadnienia
prof nadzw. dr hab. Marek Dylewski
- Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Skarbnik woj. zachodniopomorskiego
10:45 - 11:05 Konsekwencje zmian dochodów własnych, wydatków inwestycyjnych i zobowiązań gmin w Polsce
prof. zw. dr hab. Krystyna Piotrowska – Marczak - Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
11:05 - 11:25 Wpływ źródeł dochodów jst na poziom nadwyżki operacyjnej
prof. dr hab. Krzysztof Surówka - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
11:25 - 11:40 Przerwa kawowa
  Sesja II: Wybrane problemy władztwa samorządowego
 

Moderator sesji: Luiza Budner-Iwanicka

Prezes RIO Gdańsk 

11:40 - 12:00 Zadania publiczne a zadania samorządu terytorialnego
prof. Marek Mączyński - Uniwersytet Jagielloński
12:00 - 12:20 Oświata jako usługa publiczna
prof. dr Antoni Jeżowski - Uczelnia Łazarskiego
12:20 - 12:40 Zmiany w prawie wyborczym do samorządu terytorialnego w 2018 r. - wybrane problemy.
prof. dr hab. Konrad Składowski - Uniwersytet Łódzki
12:40 - 13:00 Dylematy wyboru instrumentu dłużnego w świetle nowych zmian indywidualnego wskaźnika zadłużenia
prof. dr hab. Beata Zofia Filipiak - Uniwersytet Szczeciński
13:00 - 13:20 Zamówienia "in house" w samorządzie terytorialnym. Zagadnienia wybrane
prof. dr hab. Henryk Nowicki -Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
13:20 - 14:00 Lunch
  Sesja III: Funkcje ustrojowe RIO
  Moderator sesji: dr Zbigniew K. Wójcik
Prezes RIO w Rzeszowie
14:00 - 14:20 Funkcja ustrojowa regionalnych izb obrachunkowych
prof. dr hab. Jolanta M. Salachna – Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
14:20 - 14:40 System nadzoru finansowego nad JST a model limitowania długu publicznego
dr Daniel Jurewicz - Prezes RIO w Bydgoszczy
14:40 - 15:00 Kontrola samorządowych osób prawnych i samorządowych jednostek organizacyjnych przez Regionalne Izby Obrachunkowe
dr hab. Wojciech Gonet - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
15:00 - 15:20 Obejście prawa w gospodarce finansowej j.s.t. ujawniane podczas kontroli regionalnych izb obrachunkowych
dr Ryszard Paweł Krawczyk - Prezes RIO w Łodzi, Uniwersytet Łódzki
15:20 - 15:40 Przerwa kawowa
  Sesja IV: Realizacja wybranych zadań publicznych przez JST
  Moderator sesji: dr Stanisław Srocki
Prezes RIO w Białymstoku
15:40 - 16:00 Źródła finansowania samorządu terytorialnego w Hiszpanii
dr Jarosław Marczak - Uniwersytet Łódzki
16:00 - 16:20 Problem wynagradzania pracowników samorządowych w Polsce
dr Stefan Płażek - Uniwersytet Jagielloński
16:20 - 16:40 Architektura rynku obligacji komunalnych w Polsce w świetle obowiązujących przepisów prawa
dr hab. Dagmara Hajdys – Uniwersytet Łódzki
16:40 - 17:00 Finansowanie infrastruktury drogowej
Piotr Walczak - RIO w Łodzi
17:00 - 17:20 Fundusz sołecki
Rafał Trykozko - RIO w Białymstoku
17.20 - 17:30 Zakończenie konferencji
Organizator
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Katedra Prawa Konstytucyjnego WPiA Uniwersytet Łódzki
KRRIO
Patroni medialni
Prawo.pl
Samorząd Terytorialny
Finanse Komunalne
Back to Top