O konferencji

Konferencja Finansów Komunalnych to coroczne wydarzenie, podczas którego samorządowcy – prezydenci, wójtowie, burmistrzowie, skarbnicy, dyrektorzy wydziałów finansowych i budżetowych, przedstawiciele środowisk naukowych i regionalnych izb obrachunkowych dyskutują na temat gospodarki i finansów samorządowych.

Cele konferencji

Konferencja Finansów Komunalnych to prestiżowe spotkanie dla służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych. Stanowi ono doskonałą okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie prawa finansów publicznych oraz gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych. Na poszczególnych panelach dyskusyjnych podejmowane będą dyskusje dotyczące profesjonalnego zarządzania finansami i prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki finansowej w samorządach lokalnych. Tematyka przygotowanych prelekcji będzie stanowiła odpowiedź na aktualne problemy, jakie w codziennej pracy napotykają osoby odpowiedzialne za prowadzenie spraw finansowych w JSFP. Wymiana doświadczeń pomoże także w szukaniu praktycznych i efektywnych rowiązań, które w widoczny sposób wpłyną na podwyższenie standardów wykonywanych zadań publicznych, jakie realizuje samorząd.

Dla kogo

Konferencja Finansów Komunalnych to coroczne wydarzenie kierowane do:

  • Prezydentów, Wójtów, Burmistrzów,
  • Skarbników,
  • Dyrektorów wydziałów finansowych i budżetowych,
  • Pracowników RIO,
  • przedstawicieli środowisk naukowych,
  • osób zainteresowanych tematyką finansów komunalnych.
Back to Top