Dziękujemy za udział w XI edycji Konferencji Finansów Komunalnych.
O konferencji

Niedofinansowana oświata to odwieczny problem samorządów, a luka między otrzymywaną subwencją a wydatkami lawinowo rośnie. Gminy borykają się też z wysokimi kosztami zagospodarowania odpadów. Jak sobie radzą w tymi i innymi zadaniami, będą musiały wkrótce wykazać w raporcie o stanie gminy, powiatu i województwa. To od tego roku ich nowy obowiązek ustawowy.

Próbą odpowiedzi na zapytania samorządów ma być kolejna, XI Konferencja Finansów Komunalnych. Organizowane wiosną tego roku spotkanie będzie nosiło podtytuł „Finansowanie oświaty i gospodarki komunalnej przez samorządy” i odbędzie się w poniedziałek 10 czerwca 2019 roku w Warszawie.

Tematyka XI konferencji Finansów Komunalnych dotyczyć będzie aktualnych problemów samorządu terytorialnego. Do najbardziej aktualnych zagadnień, z którymi zmaga się obecnie samorząd terytorialny należy zaliczyć problemy związane z:

 • niedofinansowaniem oświaty - wysokość subwencji oświatowej, finansowanie szkolnictwa niepublicznego przez JST, czy rozliczenia rachunkowe placówek oświatowych,
 • finansowaniem gospodarki odpadami w kontekście zasady bilansowania się dochodów i wydatków komunalnych przeznaczanych na ten cel,
 • nowe rozwiązanie legislacyjne – raport o stanie JST i interpretacja przepisów związanych z tym tematem.

Wszystkim uczestnikom zagadnienia te zostaną przybliżone w sposób praktyczny przez praktyków reprezentujących środowisko Regionalnych Izb Obrachunkowych, samorządów, prawników.

Konferencja będzie składała się z 3 części. Każda poświęcona odrębnej tematyce.

Tematy paneli to:

 • Finansowanie edukacji
 • Raport o stanie JST
 • Finansowanie gospodarki odpadami

Zdecydowana większość gmin i powiatów dokłada do subwencji oświatowej znaczne środki, co świadczy o tym, iż naliczona kwota jest zbyt niska. Algorytm stanowiący podstawę wyliczenia środków przeznaczanych przez państwo na cele oświatowe nie zapewnia zaś obiektywnego, jasnego i przejrzystego sposobu wyliczania potrzebnych na ten cel środków. Jakie rozwiązania stosują samorządy. Czy dofinansowanie oświaty niepublicznej stanowi częściowe rozwiązanie tego problemu? Czy przynosi samorządowi zyski czy tylko koszty?

Raport o stanie samorządu ma powstać do końca maja, a ocenią go na sesji rady mieszkańcy. Raport o stanie samorządu to nowa instytucja wprowadzona ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych ze stycznia 2018 roku. Ma obejmować podsumowanie działalności organu wykonawczego tzn. wójta, starosty, marszałka, w roku poprzednim. Obecnie sporządzane raporty dotyczyć będą 2018 roku – a powinny przedstawiać realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady i sejmiku województwa oraz budżetu obywatelskiego.

Koszty zagospodarowania śmieci rosną m.in. przez drogie instalacje przetwarzające czy wzrostu cen energii, paliw i płac. Gminy nie mają dużych możliwości działania, żeby zmniejszyć wydatki w tym zakresie, ale próbują na wszelkie sposoby szukać oszczędności.

Cele konferencji

Konferencja Finansów Komunalnych to prestiżowe spotkanie dla służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych. Stanowi ono doskonałą okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie prawa finansów publicznych oraz gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych. Na poszczególnych panelach dyskusyjnych podejmowane będą dyskusje dotyczące profesjonalnego zarządzania finansami i prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki finansowej w samorządach lokalnych. Tematyka przygotowanych prelekcji będzie stanowiła odpowiedź na aktualne problemy, jakie w codziennej pracy napotykają osoby odpowiedzialne za prowadzenie spraw finansowych w JSFP. Wymiana doświadczeń pomoże także w szukaniu praktycznych i efektywnych rowiązań, które w widoczny sposób wpłyną na podwyższenie standardów wykonywanych zadań publicznych, jakie realizuje samorząd.

Dla kogo

Konferencja Finansów Komunalnych to coroczne wydarzenie kierowane do:

 • Prezydentów, Wójtów, Burmistrzów,
 • Skarbników,
 • Dyrektorów wydziałów finansowych i budżetowych,
 • Pracowników RIO,
 • przedstawicieli środowisk naukowych,
 • osób zainteresowanych tematyką finansów komunalnych.
Back to Top